Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů
Pokud jste mým zákazníkem, účastníte se mých lekcí, jste návštěvníkem webu nebo jste odběratelem novinek, pak jste mi svěřil/a své osobní údaje a já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Zde se prosím seznamte se zásadami, kterými se řídím.

Kdo je správcem vašich údajů?
Ing. Lenka Skalická, Masarykova 188/14, 250 88 Čelákovice, IČO: 04123930
Tel. 606 140 816, e-mail: lenka.skalicka.cz@gmail.com.
Zpracovávám Vaše osobní údaje jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováváním budou pomáhat.

Kontaktní údaje:
Pokud se na mne budete chtít kdykoliv v průběhu zpracování obrátit, kontaktujte mne na e-mailu: lenka.skalicka.cz@gmail.com.

Rozsah osobních údajů:
Zpracovávám údaje, které mi svěříte v souvislosti s tím, že projevíte zájem o mnou pořádané lekce, akce, kurzy či pobyty. Jsou to údaje sdělené ústně, telefonicky, doručené formou SMS či zprávy z dalších platforem (nejčastěji z Messengeru, Viberu, Whatsupu…) nebo e-mailem v rámci rezervace lekcí, objednávky kurzu, dále údaje obsažené ve fakturačních údajích, daňových dokladech, dále údaje nutné k registraci do rezervačního systému na www.mar-len.cz nebo www.prestelodosrdce.cz, a to:
– jméno a příjmení, e-mail, telefonní číslo (pro účel případného kontaktování účasti/neúčasti a bližších informací k lekci, kurzu, akci)
– titul, adresa bydliště, sídlo, datum narození, IČO, DIČ (pouze v případě fakturačních údajů nebo v objednávce na lekce/kurz/akci).

Účel vedení osobních údajů:
Vaše údaje zpracovávám z těchto důvodů:
– poskytování služeb a plnění smlouvy (zasílání podrobných informací k lekcím/kurzu/akci, na které se zákazník/ice přihlásil/a)
– vedení účetnictví (fakturační údaje v případě vystavování a evidence daňových dokladů v rámci zákonné povinnosti)
– marketing – zasílání newsletterů (zasílání obchodních sdělení, novinek, nabídek)
– fotografická, video dokumentace, reference (živé akce např. lekce/kurzy/pobyty/semináře – zde pořízené fotografie, videozáznamy nebo vaše reference mohu použít pro propagační a prezentační účely, a to pouze na základě vašeho souhlasu, a to do doby, než souhlas sami odvoláte. Souhlas lze odvolat na mých kontaktních údajích.)

Doba vedení osobních údajů:
Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví jinak.

Osobní údaje a předání třetím osobám:
Vaše osobní údaje chráním s maximální pečlivostí a chovám se k nim, jako by byly moje vlastní. Používám technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů, zejména:

  • zabezpečený přístup do mého počítače (zabezpečeno heslem)
  • zabezpečený přístup do mého telefonu (zabezpečen čtečkou otisku prstů a heslem)
  • zabezpečený přístup do mých e-mailových schránek (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem)
  • zabezpečený přístup do fakturačního systému (zabezpečeno uživatelským jménem a heslem)
  • pravidelnou aktualizaci softwaru
  • bezpečně uzavřené sídlo (bezpečnostní zámek na dveřích do domu i do bytu).

K vašim osobním údajům mám přístup já a moji případní zaměstnanci a spolupracovníci. Všichni, kdo budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou.

Vaše osobní údaje zpracovávám za účelem vedení mých lekcí, organizování s tím souvisejících akcí (seminářů, kurzů, pobytů apod.), zasílání informací o pořádaných akcích, chystaných novinkách a bez vašeho souhlasu je neposkytnu jiným subjektům.

Pokud nadále nebudete chtít dostávat e-maily o lekcích, akcích, kurzech, pobytech, chystaných novinkách, odhlaste se prosím zasláním e-mailu s textem “NEZASÍLAT” na: lenka.skalicka.cz@gmail.com.

Pro svou prezentaci využívám stránky pilatesprozdravazada, kdyztancimjsemhappy, studiomarlencelakovice a leskaldesign na facebooku (poskytovatelem je Facebook Ireland Ltd., Dublin, Irsko). Informace k mým lekcím naleznete také na www.prestelodosrdce.cz nebo www.mar-len.cz. Zde je také umístěn rezervační systém (Lucík – rezervační systém pro fitness centra), prostřednictvím kterého se můžete přihlásit na mnou pořádané lekce/akce.

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace nebo zpracovatele. Budu vybírat takové, kteří kladou na zabezpečení a kvalitu zpracování dat stejné nároky jako já.

Jaká jsou vaše práva:
V souvislosti s ochranou osobních údajů vám vznikají tato práva:

– právo na doplnění a změnu osobních údajů – pokud shledáte své osobní údaje neaktuální, neúplné – máte možnost zažádat o jejich opravu

– zjistit u mne, jaké konkrétní vaše osobní údaje zpracovávám – doložím vám do 14 dnů

– omezit zpracování osobních údajů – pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje nebo se domníváte, že zpracování je nezákonné, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku na zpracování

– omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení)

– pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mne, abych mohla případné pochybení napravit.

– právo na přenositelnost – pokud byste chtěli své osobní údaje přenést k někomu jinému

– právo na výmaz (být zapomenut) – pokud o toto požádáte, vymaži veškeré vaše osobní údaje z mé databáze do 30 dnů (s výjimkou těch, které musím evidovat dle jiných zákonů – např. evidence vystavených daňových dokladů).

Prohlášení:
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a že:

  • vaše osobní údaje budu zpracovávat jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Platnost zásad: od 1.1.2022