Obchodní podmínky a provozní řád

Obchodní podmínky
a provozní řád

Buď vítána, vítán!

Ve studiu i mimo něj buď nejlepší verzí sebe sama. Buď v pravdě sama/sám se sebou. S láskou a respektem k sobě buď inspirací pro druhé.

Prostory studia jsou nekuřácké.

Ve studiu nekonzumuj jídlo a nápoje měj v uzavřené láhvi.

Ve studiu se pohybuj bez obuvi (nebo v tomu určené čisté sportovní obuvi).

Zařízení a vybavení studia využívej s respektem a vždy jej po sobě ukliď a zanech v pořádku. Případné poškození, nefunkčnost vybavení apod. prosím nahlas lektorovi.

Dodržuj pokyny lektora ohledně cvičení i používání pomůcek a vybavení studia.

Buď si vědom/a své vlastní zodpovědnosti za své zdraví. Jakékoliv zranění vzniklé během pobytu ve studiu ihned nahlas lektorovi.

Do studia nenos cennosti. Oblečení a své osobní věci si ponechej v šatně, aby v sále nezabíraly místo a nerušily při lekci.

Studio je otevřené po dobu konání lekcí.

Rozvrh lekcí a rezervační systém najdeš na stránkách www.prestelodosrdce.cz nebo www.mar-len.cz.

Ceny jednotlivých lekcí/kurzů a způsob úhrady za ně si určují lektoři a jsou k dispozici na výše uvedených webech nebo na webových stránkách lektorů. Na lekce a akce studia je možno se přihlásit prostřednictvím rezervačního systému nebo u jednotlivých lektorů (SMS, mailem). Přihlašování přes rezervační systém je možné po zaplacení jednotlivého vstupu či permanentky.

Registrací v rezervačním systému dáváš souhlas se zasíláním informací o dění ve studiu, ze kterého se můžeš kdykoliv odhlásit.

Těšíme se na setkání s tebou ve studiu a na krásné společné prožitky. Děkujeme ti, že s námi tvoříš krásný a laskavý svět.

Za tým lektorů: Ing. Lenka Skalická, IČO: 04123930, tel. 606 140 816, email: lenkaskalicka@prestelodosrdce.cz.

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY – PILATES/JÓGA/ČCHI-KUNG, DANCE AEROBIC, TANEC s Lenkou Skalickou

Přihlášením se na lekce pořádané níže uvedenou lektorkou účastníci potvrzují, že jsou znalí a vědomí si svého aktuálního zdravotního stavu, že jsou způsobilí ke sportovním výkonům, že jsou v dobré fyzické i psychické kondici, která jim dovoluje se lekcí účastnit. Lekcí se účastní dobrovolně, z vlastního rozhodnutí, na vlastní odpovědnost a riziko. Pokud mají nějaké zdravotní potíže, konzultují svůj zdravotní stav s ošetřujícím lékařem a lekce navštěvují s jeho doporučením nebo svolením.

Účastníci si před konáním lekce zakoupí jednotlivé vstupné nebo permanentku na více lekcí. Platbu poukáží na účet lektorky. Permanentka platí pro zvolený počet vstupů a je časově omezena. Permanentku je třeba vyčerpat v rámci daného časového omezení. K přihlášení na lekce využívají účastníci rezervační systém na www.mar-len.cz nebo www.prestelodosrdce.cz. Po zaplacení permanentky/jednotlivé lekce je jim aktivován kredit na zvolený počet lekcí, který mohou využít dle svých časových možností. Kredit lze využít na lekce vedené instruktorem označeným v rezervačním systému jako “Lenka”. Z lekce se lze odhlásit max. 3 hodiny před jejím začátkem. Pokud se účastník lekce nemůže zúčastnit, může za sebe poslat “náhradníka” – jméno náhradníka sdělí lektorce prostřednictvím SMS. Pokud se účastník neodhlásil a ví, že na lekci nedorazí, bude fajn, když napíše SMS lektorce, aby na něj nečekala. Přihlásit na lekci se lze nejpozději 30 minut před jejím začátkem.

Dlouhodobější absence, způsobené nemocí či úrazem, případně jinou závažnou situací, je třeba co nejdříve nahlásit lektorce. Po domluvě lektorka prodlouží platnost permanentky nebo lekce může absolvovat náhradník, kterého navrhne účastník. Jestliže účastník nebude nadále moci lekce absolvovat ze zdravotních důvodů, může své lekce převést na jiného zájemce (náhradníka), nebo mu bude vrácena částka za nevyčerpané lekce. Lektorka může vyžadovat lékařskou zprávu k nahlédnutí.

Na lekce si účastníci přinášejí pouze věci potřebné ke cvičení (karimatku/jógamatku, deku, cvičební úbor a sportovní obuv, láhev s pitím). Cenné předměty a větší obnosy peněz není vhodné na lekce nosit. Za odložené věci nepřebíráme zodpovědnost.

Pokud dojde ke zrušení lekce/lekcí ze strany lektorky, budou o tom účastníci co nejdříve informováni e-mailem nebo SMS. Přihlášené účastníky lektorka odhlásí/kredit bude připsán zpět účastníkovi. Při zrušení celého kurzu či více lekcí ze strany lektorky (např. kvůli zdravotní indispozici, v důsledku úrazu, uzavření tělocvičny apod.), se platnost permanentky prodlouží o dobu, kdy se lekce nekonaly nebo bude zaplacené a nevyčerpané kurzovné vráceno účastníkovi.

Lektorka: Ing. Lenka Skalická, Masarykova 188, 250 88 Čelákovice, tel. 606 140 816, e-mail: lenka.skalicka.cz@gmail.com, IČO 04123930.

Účastí na lekci s Lenkou prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výše uvedenými obchodními podmínkami, že jim rozumím a souhlasím s nimi. Zároveň stvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a se Zásadami ochrany osobních údajů účinnými od 1.1.2022.